Afdelingsleder til den sikrede døgninstitution Egely i Nørre Aaby

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

En sjælden chance, for at drive med ledelse i et af landets få sikrede institutioner

Ledelsesopgaverne på Egely kort fortalt:

På Egely udgør du sammen med to afdelingslederkollegaer og en forstander lederteamet. I har ansvar for den daglig drift, faglig ledelse og personaleledelse af ca. 80 ansatte med alt hvad det indebær. Der er derudover tre faglige ledere.

Dine primære ledelsesområder er boafsnittene, men du indgår i den samlede ledelse på Egely og bidrager ledelsesmæssigt også i forhold til øvrige afdelinger.

Du er ansvarlig i forhold til fagligheden, rekruttering og ansættelser, arbejdsmiljø, økonomi, tilsyn, samarbejde med de pårørende og mere til.

Hverdagen byder på høj grad af frihed, udfordrende og komplekse opgaver, socialfagligt såvel som ledelsesfagligt. En hverdag, hvor der også, midt i travlheden, skal være plads til at tænke strategi.

Egely står over for en større organisationsændring, hvor målet bl.a. er at skabe bedre sammenhæng imellem skole, beskæftigelse og boafsnit for derved at sikre den høje kvalitet i indsatsen til de unge.

Vi sigter efter, at give de unge de bedste rammer og muligheder for at komme til at mestre livet, trods de svære situationer de er i.

Vi vil gerne at du sammen med os kan fortsætte den igangværende udvikling og har brug for at du kan bidrage med kreativitet og nytænkning.

Lige lidt mere om Egely:

Ungdomsinstitutionen Egely er en sikret døgninstitution. Egely er omfattet af Serviceloven § 66 og Lov om voksenansvar. Egely tilbyder botilbud og skole/dagtilbud til unge mellem 12 og 17 år, der er i alt 21 døgnpladser. Egely modtager unge fra hele landet og der er ca. 80 unge indskrevet i løbet af et år.

Målgruppen er unge, som er kendetegnet ved at have vanskeligheder som udadreagerende og kriminel adfærd, misbrugsproblematikker og psykiatriske problemstillinger. Kerneopgaven er en rehabiliterende indsats med fokus på at genvinde vedligeholde eller fremme den unges kompetencer, hvilket søges opnået via forskellige former for socialpædagogisk behandling.

Egely tilbyder alle unge på tilbuddet undervisning med udgangspunkt i folkeskolens fagområder med fuld fagrække og eksamen. Undervisningen er en integreret del af det tilbud, de unge modtager på Egely.

Værkstedernes fælles formål er at tilbyde de unge en meningsfuld beskæftigelse, der tilgodeser deres behov og udvikler og styrker deres tro på sig selv.

Er du den leder der holder af og får energi ved:

 • At tænke i fælles opgaver og fælles ansvar, at være team player og fokusere ledelse hele vejen rundt i forhold til leder, kollegaer og ansatte
 • At give og modtage feed back og som ser faglig sparring som et vigtigt element såvel i forhold til den faglige opgave, som i forhold til ledelse
 • Kommunikation med dine omgivelser i skrift såvel som tale og ser det som en dyd, - at omsætte og oversætte komplekse strategier til operationelle mål, - at gøre det indviklede enkelt
 • Lede og fremme udviklende lærings – og forandringsprocesser for den enkelte og for organisationen som helhed og derigennem skabe resultater.
Er du også den leder der:

 • Har en relevant mellemlang videregående uddannelse
 • Har en kompetencegivende lederuddannelse på diplomniveau
 • Har min. 2 års ledelseserfaring og gerne erfaring med lignende målgrupper
 • Som person er udadvendt, rolig og systematisk
Så vil du være interesseret i os - og vi i dig.

Socialcenter Lillebælt

Socialcenter Lillebælt er en del Region Syddanmarks Socialområde, hvor du vil blive en del af tværgående ledelses netværk, projekter og arbejdsgrupper. Du indgår aktivt i den samlede ledelse, som består af i alt 10 afdelingsledere, 1 vicecenterleder og 1 centerchef. Du har derved mulighed for at præge udviklingen i centret.

Vi tager ledelse seriøst, så derfor er der mulighed for teamtræning, coaching og faglig udvikling.

Refleksion i forhold til opgaver og udviklingsstrategier, samt selvrefleksion og kollegialt feedback i forhold til egen ledelse er vigtigt for os alle, - det skal og kan forventes.

Nysgerrig på at få mere at vide - vi venter ved telefonen, så ring endelig

 • Forstander Lena Schødt Sørensen 21 78 63 59
 • Centerchef Susanne Peyk på tlf. 20 55 39 45
 • Vicecenterleder Heidi Lindberg Jensen tlf. 29 33 64 28
Nysgerrig på at få mere at vide – så kig på

Ansøgningsfrist: Den 11. december 2023.

Ansættelsessamtale: Vi afholder 1. samtale den 14. december og 2. samtale den 19. december. Du vil blive bedt om at udfylde en profilanalyse, hvis du kommer i betragtning til 2. samtale.

Arbejdssted: Egely, Søndergaardsvej 9, 5580 Nr. Aaby

Tiltrædelse den 1. februar 2024.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og den forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er uden højeste abejdstid.

Stillingen kræver kørekort til personbil.

Der vil blive indhentet reference, samt børne- og offentlig straffeattest inden ansættelse. Det er en betingelse for ansættelse at attesterne vurderes tilfredsstillende.Vi ser frem til at høre fra dig.INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Middelfart Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Socialcenter Lillebælt - Egely, Sikret og særlig sikret afdeling, Søndergaardsvej , 5580 Nørre Aaby

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 11-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5946501

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet