Faglig leder til at stå i spidsen for den faglige kvalitet på Ungdomsinstitutionen Egely

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Kan du lede, så det løfter den faglige kvalitet på det specialiserede socialområde? Er du enig i, at ledelse lykkes bedst, når lederen er tæt på medarbejderne i hverdagen, går i dialog men samtidig sætter tydelig retning? Og vil du være med i et nystartet team? Så har vi måske den rigtige stilling til dig som faglig leder på Ungdomsinstitutionen Egely.

På Region Syddanmarks socialområde tilbyder vi pladser til borgere med komplekse sociale problemstillinger. Kompleksiteten stiger og vi har brug for dygtige faglige ledere der, sammen med den øvrige ledelse, kan sikre løbende udvikling og tilpasning til det, de anbragte unge har brug for.

Om os:
På Egely er vi ca. 80 medarbejdere bl.a.: pædagoger, lærere, faglærere, social- og sundhedsassistenter, omsorgsmedhjælpere, stab og administrative medarbejdere. Derudover er vi uddannelsessted for pædagoger.

Målgruppen på Egely er unge mellem 12 og 17 år, hvor der enten er truffet en retslig afgørelse om anbringelse eller hvor den unge af enten Børn og Ungeudvalget eller Ungdomskriminalitetsnævnet, kan vurderes at have en voldelig, farlige selvskadende eller psykisk afvigende adfærd, der ikke kan håndteres i en mindre indgribende foranstaltning.

Der er således tale om en meget bred vifte af social og psykiatrinære forudsætninger og vanskeligheder hos den unge, og hvor Egelys opgave – ud over den retslige anbringelse – er at skabe stabilitet og viden i en tilstrækkelig grad til, at den unge med tiden kan imødekommes i en mindre indgribende foranstaltning.

Din nye rolle:
Som faglig leder forventes du at ”gå foran” og være opdateret på ny faglig viden i forhold til vores målgruppe. Du skal være velfunderet i vores teoretiske og metodiske afsæt, som du kan bruge konstruktivt og aktivt understøttende i samspil med såvel medarbejdere som borgere. Vi lægger vægt på, at du:

  • Har relevant uddannelse, f.eks. grunduddannet skolelærer, pædagog eller anden socialfaglig mellemlang videregående uddannelse og gerne ledelseserfaring inden for målgruppen med udsatte unge
  • Kan påtage dig fagligt ledelsesansvar
  • Er velfunderet i din faglighed og er fagligt nysgerrig
  • Har stærke kompetencer til at arbejde og lede tværfagligt samarbejde
  • Kan træffe selvstændige beslutninger inden for de aftalte rammer
Som faglig leder skal du sammen med den øvrige ledelse videreudvikle det stærke faglige fundament, vi står på og sikre, at alle arbejder ud fra dette. Det kræver en dialogbaseret tilgang, hvor du i dagligdagen er tæt på medarbejderne, men samtidig kan sætte tydelig retning og formidle de forventninger, der er til opgaveløsningen.

På ungdomsinstitutionen Egely er arbejdsmiljø og trivsel et fælles ansvar. Du skal derfor kunne bidrage til en arbejdsplads med høj trivsel og bringe eventuelle opmærksomhedspunkter videre til afdelingslederen, der har personaleledelsen på ungdomsinstitutionen Egely.

Din person:
Vi lægger særligt vægt på, at du kan inspirere medarbejderne fagligt og udviklingsmæssigt, herunder skabe følgeskab og motivation for faglig udvikling. Derudover er det vigtigt for os, at du har gode samarbejdsevner, at du kan arbejde struktureret og har et godt overblik. Du skal søge denne stilling, hvis du:

  • Har lyst til at stå i spidsen for den faglige udvikling og komme til at lykkes med at videreudvikle de specialiserede socialpædagogiske, socialfaglige eller undervisningsfaglige områder, vi allerede står på
  • Vil være en del af et ledelsesteam med en afdelingsleder der vægter ordentlighed og det professionelle samarbejde, med fokus på løsning af kerneopgaven
  • Ønsker en dagligdag i tæt samarbejde med fagligt dygtige og engagerede medarbejdere, der hver dag gør en forskel for de anbragte unge.
Vi sørger for den bedste start for dig med en grundig introduktion og rig mulighed for sparring.

Ansættelsen af faglige ledere på ungdomsinstitutionen Egely, er en del af en større proces på Region Syddanmarks socialområde, hvor vi opprioriterer faglig ledelse tæt på medarbejderne. Flere tilbud er derfor lige nu ved at rekruttere faglige ledere, og du vil dermed få ligestillede kollegaer, som du kan sparre og vidensdele med om ledelsesopgaven og arbejdet på socialområdet.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Som faglig leder vil du komme til at arbejde på forskellige tidspunkter, så der er nærværende ledelse på forskellige tidspunkter af døgnet på ungdomsinstitutionen Egely. Den konkrete tilrettelæggelse vil være fleksibel og ske i dialog med afdelingsledelsen, som du kommer til at referere til.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Stillingen ønskes besat fra den 1. februar 2024.

Der vil blive indhentet referencer samt børne- og straffeattest inden ansættelsen. Det er en betingelse for ansættelse, at attesterne vurderes tilfredsstillende.

Stillingen kræver kørekort til personbil.

Du er meget velkommen til at tage kontakt til afdelingsleder Kasper Tikøb, tlf. 21 63 65 86 eller Ulrik Nybo tlf. 23 80 03 13 hvis du ønsker at høre mere om stillingen.

Din ansøgning:
Send din ansøgning senest den 10. december 2023. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 15. december 2023, på Egely, Søndergaardsvej 9, 5580 Nørre Aaby.

Vi ser frem til at læse din ansøgning.

Nysgerrig på mere info – følg linkene herunder

https://socialcenterlillebaelt.dk/afdelinger/egely - Her kan du blandt andet se en præsentationsvideo af Egely.

www.egelysfagligecirkel.dk - Beskrivelse af faglig tilgang og metodeINFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Middelfart Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Socialcenter Lillebælt - Egely, Sikret og særlig sikret afdeling, Søndergaardsvej , 5580 Nørre Aaby

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 10-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5946888

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet