Faglig leder til botilbud for borgere med komplekse spiseforstyrrelser.

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Kan du lede, så det løfter den faglige kvalitet på det specialiserede socialområde? Er du enig i, at ledelse lykkes bedst, når lederen er tæt på medarbejderne i hverdagen, går i dialog men samtidig sætter tydelig retning? Så har vi måske den rigtige stilling til dig som faglig leder i Pomonahuset

På Region Syddanmarks socialområde tilbyder vi pladser til borgere med komplekse sociale problemstillinger. Kompleksiteten stiger og vi har brug for en dygtig faglig leder der – sammen med vores afdelingsleder – kan sikre løbende udvikling og tilpasning til det, den enkelte borger har brug for.

Pomonahuset er et §§ 66, 85 og107 tilbud til voksne (18 til 40) og unge (15 til 18) mennesker som alle lider af komplekse spiseforstyrrelser. De arbejder alle på at komme til at få et liv, uden de restriktioner som sygdommen giver. Pomonahuset arbejder ud fra en rehabiliterende tankegang, hvor de unge sidder for bordenden af deres egen behandling. Der ud over har Pomonahuset også et rådgivnings ansvar over for de 22 kommuner i Region Syddanmark.

Din rolle som faglig leder

Som faglig leder forventes du at ”gå foran” og være opdateret på ny faglig viden i forhold til vores målgruppe. Du skal være velfunderet i vores teoretiske og metodiske afsæt, som du kan bruge konstruktivt og aktivt understøttende i samspil med såvel medarbejdere som borgere. Du coacher og vejleder husets medarbejdere, så de løbende opnår viden og indsigt i specialet.

Vi lægger vægt på, at du:

  • har relevant uddannelse og gerne ledelseserfaring
  • sikkert kan påtage dig fagligt ledelsesansvar
  • er velfunderet i din faglighed og er fagligt nysgerrig
  • har stærke kompetencer til at arbejde og lede tværfagligt samarbejde
  • kan træffe selvstændige beslutninger inden for de aftalte rammer
Som faglig leder skal du sammen med afdelingslederen videreudvikle det stærke faglige fundament, vi står på og sikre, at alle arbejder ud fra dette. Det kræver en dialogbaseret tilgang, hvor du i dagligdagen er tæt på medarbejderne, men samtidig kan sætte tydelig retning og formidle de forventninger, der er til opgaveløsningen.

I Pomonahuset er arbejdsmiljø og trivsel et fælles ansvar, og som nyt botilbud får du stor medindflydelse på vores arbejdskultur. . Du skal derfor kunne bidrage til en arbejdsplads med høj trivsel og bringe eventuelle opmærksomhedspunkter videre til afdelingslederen, der har personaleledelsen af Pomonahuset.

Din person

Vi lægger særlig vægt på, at du kan inspirere medarbejderne fagligt og udviklingsmæssigt, herunder skabe følgeskab og motivation for faglig udvikling. Derudover er det vigtigt for os, at du har gode samarbejdsevner, at du kan arbejde struktureret og har et godt overblik. Du skal søge denne stilling, hvis du:

  • Har lyst til at stå i spidsen for den faglige udvikling og komme til at lykkes med at videreudvikle den specialiserede faglighed, vi allerede står på
  • Vil være en del af et ledelsesteam med en afdelingsleder der vægter transparent ledelseskultur, og størst beslutningsdygtighed tættest på opgaven.
  • Ønsker en dagligdag i tæt samarbejde med fagligt dygtige og engagerede medarbejdere, der hver dag gør en forskel på det specialiserede socialområde
Vi sørger for den bedste start for dig med en grundig introduktion og rig mulighed for sparring.

Ansættelsen af en faglig leder i Pomonahuset er del af en større proces på Region Syddanmarks socialområde, hvor vi opprioriterer faglig ledelse tæt på medarbejderne. Flere tilbud er derfor lige nu ved at rekruttere faglige ledere, og du vil dermed få ligestillede kollegaer, som du kan sparre og vidensdele med om ledelsesopgaven og arbejdet på socialområdet.

Løn- og ansættelsesvilkår

Som faglig leder vil du komme til at arbejde på forskellige tidspunkter, så der er nærværende ledelse på forskellige tidspunkter af døgnet i Pomonahuset. Den konkrete tilrettelæggelse vil være fleksibel og ske i dialog med afdelingsleder Henrik Jürs som du kommer til at referere til.

Stillingen kræver kørekort til personbil.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Arbejdssted: Socialcenter Lillebælt, Pomonahuset, Limosegyden 6D, 5580 Nr. Åby.

Stillingen er på 37 timer og ønskes besat fra den 1. december 2023.

Du er meget velkommen til at tage kontakt til afdelingsleder Henrik Jürs (tlf.nr. 99 44 22 25), hvis du ønsker at høre mere om stillingen.

Din ansøgning

Send din ansøgning senest den 28. september 2023. Første runde ansættelsessamtaler afholdes den 10. oktober 2023 og anden runde samtaler den 17. oktober 2023. Mellem første og anden samtalerunde vil vi evt. anvende test.

Der vil blive indhentet reference samt offentlig straffeattest inden ansættelse. Det er en betingelse for ansættelsen, at straffeattesten vurderes tilfredsstillende.

Vi ser frem til at læse din ansøgning.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Middelfart Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Socialcenter Lillebælt - Pomonahuset, Limosegyden, 5580 Nørre Aaby

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 28-09-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5912617

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet