Videre proces i forhold til overvejelserne om solceller og vindmøller ved Nørre Aaby og Rolund

dato

Høringsperioden for Middelfart Kommunes vedvarende energiprojekter sluttede den 15. november 2023, med omkring 110 indkomne høringssvar.

Disse svar skal nu gennemgås og vurderes af forvaltningen i en hvidbog, der vil blive præsenteret for Økonomiudvalget i slutningen af januar 2024.

Byrådet vil i mellemtiden besøge vindmølle- og solcelleprojekter, herunder et projekt i Hadsund, for at få en bedre forståelse for de planlagte initiativer. Økonomiudvalget vil også drøfte, hvordan kommunen kan bidrage til udbygningen af vedvarende energi, samtidig med at der tages hensyn til andre faktorer.

Kontakt Vibeke Nørby på 2036 5665 eller Kathrine Bruvik Kristensen på 2484 4317 for yderligere information.


https://middelfart.dk/nyheder/2023/planer/videre-proces-i-forhold-til-overvejelserne-om-solceller-og-vindmoller-ved-norre-aaby-og-rolund/
Kilde: Middelfart Kommune