Plan- og bæredygtighedsstrategi 2023 - indkaldelse af ideer og forslag

Foto: Middelfart Kommune.
dato

Middelfart Kommune har offentliggjort sin Plan- og bæredygtighedsstrategi 2023, som blev vedtaget af byrådet den 14. august 2023.

'Strategien er nu i høringsfasen, hvor borgere kan komme med ideer og forslag til kommuneplanrevisionen. Målet er at gøre Middelfart til et af Danmarks mest attraktive steder at bo, arbejde og leve.

Borgere kan bidrage med ideer og forslag til forskellige temaer som bæredygtig byudvikling, klimaforebyggelse og tilpasning, turisme og handelsliv, natur og oplevelser, byudviklingsstrategi og nye sommerhusområder. Der er mulighed for at uploade billeder, links og filer, der uddyber eller illustrerer forslagene.

Der vil også blive afholdt et borgermøde den 11. oktober, hvor borgere kan komme med forslag og ideer. Høringsperioden løber fra den 5. september til den 31. oktober 2023.

Plan- og bæredygtighedsstrategien 2023 udstikker retningen for Middelfart Kommune, og vil blive fulgt op med mere konkrete rammer i Kommuneplan 2025, som bliver udarbejdet fra efteråret 2023 frem mod 2025.

https://middelfart.dk/nyheder/2023/planer/plan-og-baeredygtighedsstrategi-2023/

Kilde: Middelfart Kommune